Sophos

Sophos Firewall Ağ Katmanı Güvenliği

Sophos Firewall, ağ katmanı güvenliğini sağlamak için birçok gelişmiş özellik sunar. Bu özellikler, ağ trafiğini izlemek, denetlemek ve kötü niyetli faaliyetleri engellemek için tasarlanmıştır. Bu makalede, Sophos Firewall’un ağ katmanı güvenliği konusundaki özelliklerini adım adım ve ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

1. Güvenlik Duvarı Kuralları (Firewall Rules)

Güvenlik duvarı kuralları, ağ trafiğinin kontrol edilmesinde temel bir rol oynar. Bu kurallar, belirli trafiğe izin vermek veya engellemek için kullanılır.

 1. Kuralların Yönetimi:
  • Sophos Firewall’un web arayüzüne giriş yapın.
  • Rules and Policies > Firewall Rules menüsüne gidin.
 2. Yeni Kural Oluşturma:
  • “Add Firewall Rule” düğmesine tıklayın.
  • Rule Type: Kullanım durumunuza uygun kural türünü seçin (örneğin, Business Application Rule, User/Network Rule).
  • Name: Kural için anlamlı bir isim girin.
  • Source Zone: Kaynak bölgesini seçin (örneğin, LAN).
  • Destination Zone: Hedef bölgesini seçin (örneğin, WAN).
  • Source Networks and Devices: Kaynak IP adreslerini veya cihazları belirleyin.
  • Destination Networks and Devices: Hedef IP adreslerini veya cihazları belirleyin.
  • Services: Kuralın uygulanacağı servisleri seçin (örneğin, HTTP, HTTPS).
  • Action: Kuralın ne yapacağını seçin (Allow, Drop, Reject).
 3. Gelişmiş Ayarlar:
  • Log Traffic: Trafiği izlemek için log kaydı tutmayı etkinleştirin.
  • Intrusion Prevention: IPS (Intrusion Prevention System) ayarlarını etkinleştirin.
  • Traffic Shaping: Trafik şekillendirme ayarlarını yapılandırarak belirli trafiğe öncelik verin veya sınırlama getirin.
 4. Kuralın Uygulanması:
  • Kuralı kaydedin ve aktif hale getirin.
  • Kuralların sıralaması önemlidir; en üstteki kurallar önce uygulanır. Bu yüzden kural sıralamasını dikkatlice yapın.

2. IPS (Intrusion Prevention System)

IPS, ağınızı bilinen tehditlere karşı korur ve şüpheli aktiviteleri tespit eder.

 1. IPS Ayarları:
  • Threat Protection > IPS Policies menüsüne gidin.
  • Mevcut IPS politikalarını görüntüleyin veya yeni bir politika eklemek için “Add IPS Policy” düğmesine tıklayın.
 2. IPS Politikası Oluşturma:
  • Name: Politika için anlamlı bir isim girin.
  • Rule Type: Politikayı uygulamak istediğiniz trafik türünü seçin (örneğin, LAN to WAN).
  • IPS Rules: Uygulamak istediğiniz IPS kurallarını seçin. Sophos, çeşitli saldırı türlerine karşı koruma sağlayan önceden tanımlanmış IPS kuralları sunar.
 3. Politikanın Uygulanması:
  • Politikayı kaydedin ve aktif hale getirin.
  • IPS politikalarını, güvenlik duvarı kuralları ile ilişkilendirerek belirli trafik türlerine uygulayabilirsiniz.

3. NAT (Network Address Translation)

NAT, ağ içi IP adreslerini maskeleyerek internet üzerinden erişimi sağlar ve güvenliği artırır.

 1. NAT Kuralları:
  • Rules and Policies > NAT Rules menüsüne gidin.
  • Mevcut NAT kurallarını görüntüleyin veya yeni bir kural eklemek için “Add NAT Rule” düğmesine tıklayın.
 2. NAT Kuralı Oluşturma:
  • Name: Kural için anlamlı bir isim girin.
  • Rule Type: Kural türünü seçin (örneğin, DNAT/Full NAT).
  • Original Source: Orijinal kaynak adresini belirleyin.
  • Translated Source: Çevrilen kaynak adresini belirleyin.
  • Original Destination: Orijinal hedef adresini belirleyin.
  • Translated Destination: Çevrilen hedef adresini belirleyin.
  • Services: Uygulanacak servisleri seçin (örneğin, HTTP, HTTPS).
 3. Kuralın Uygulanması:
  • Kuralı kaydedin ve aktif hale getirin.
  • NAT kuralları, trafiğin doğru şekilde yönlendirilmesi ve güvenliğinin sağlanması için gereklidir.

4. VPN (Virtual Private Network)

VPN, uzak kullanıcıların güvenli bir şekilde ağa bağlanmasını sağlar.

 1. Remote Access VPN:
  • VPN > SSL VPN (Remote Access) menüsüne gidin.
  • Uzak erişim VPN ayarlarını yapılandırın.
 2. Site-to-Site VPN:
  • VPN > IPsec Connections menüsüne gidin.
  • Site-to-site VPN bağlantılarını yapılandırın.
 3. VPN Güvenlik Ayarları:
  • Güçlü şifreleme ve kimlik doğrulama protokollerini kullanarak VPN bağlantılarının güvenliğini sağlayın.
  • VPN kullanıcılarına erişim kontrol listeleri (ACL) ve güvenlik politikaları uygulayın.

5. Web ve Uygulama Filtreleme

Web ve uygulama filtreleme, istenmeyen içeriklere ve uygulamalara erişimi engeller.

 1. Web Filtreleme:
  • Web > Policies menüsüne gidin.
  • Mevcut politikaları görüntüleyin veya yeni bir politika eklemek için “Add Policy” düğmesine tıklayın.
  • Name: Politika için anlamlı bir isim girin.
  • Categories: Engellenecek veya izin verilecek web sitesi kategorilerini seçin.
  • Users/Groups: Politikanın uygulanacağı kullanıcıları veya grupları belirleyin.
 2. Uygulama Kontrolü:
  • Rules and Policies > Application Control menüsüne gidin.
  • Mevcut politikaları görüntüleyin veya yeni bir politika eklemek için “Add Application Control Policy” düğmesine tıklayın.
  • Name: Politika için anlamlı bir isim girin.
  • Application Categories: Engellenecek veya izin verilecek uygulama kategorilerini seçin.
  • Users/Groups: Politikanın uygulanacağı kullanıcıları veya grupları belirleyin.
 3. Politikanın Uygulanması:
  • Politikaları kaydedin ve aktif hale getirin.
  • Web ve uygulama filtreleme politikalarını, kullanıcı gruplarına veya belirli IP adreslerine uygulayabilirsiniz.

6. Advanced Threat Protection (ATP)

Gelişmiş Tehdit Koruması (ATP), ağınızdaki gelişmiş tehditleri tespit eder ve engeller.

 1. ATP Ayarları:
  • Threat Protection > Advanced Threat Protection menüsüne gidin.
  • ATP’yi etkinleştirin ve genel ayarları yapılandırın.
 2. Politika Oluşturma:
  • Name: Politika için anlamlı bir isim girin.
  • Blocked Applications: Engellenecek uygulamaları ve trafik türlerini seçin.
  • Alert Settings: Tehdit tespit edildiğinde bildirim almak için ayarları yapılandırın.
 3. Politikanın Uygulanması:
  • Politikayı kaydedin ve aktif hale getirin.
  • ATP, güvenlik duvarı kuralları ile entegre çalışarak ağınızdaki gelişmiş tehditleri tespit eder ve engeller.

7. Loglama ve Raporlama

Loglama ve raporlama, ağ aktivitelerini izlemek ve analiz etmek için kritik öneme sahiptir.

 1. Log Ayarları:
  • Logs & Reports > Log Settings menüsüne gidin.
  • Loglama ayarlarını yapılandırarak hangi olayların kaydedileceğini belirleyin.
 2. Raporlama:
  • Logs & Reports > Reports menüsüne gidin.
  • Çeşitli raporları oluşturun ve görüntüleyin.
  • Güvenlik olayları, trafik istatistikleri ve kullanıcı aktiviteleri gibi bilgileri raporlayın.
 3. Gerçek Zamanlı İzleme:
  • Current Activity menüsünden ağ trafiğini ve bağlantıları gerçek zamanlı olarak izleyin.

8. Sandboxing ve Synchronized Security

Sandboxing ve Synchronized Security, Sophos Firewall’un sunduğu ileri seviye güvenlik özellikleridir. Sandboxing, şüpheli dosyaları izole bir ortamda çalıştırarak analiz ederken, Synchronized Security, Sophos ürünlerinin birbiriyle entegre çalışarak tehditlere karşı daha etkili bir koruma sağlar.

1. Sandboxing
 1. Sandboxing Ayarları:
  • Threat Protection > Sandboxing menüsüne gidin.
  • Sandboxing’i etkinleştirin ve genel ayarları yapılandırın.
 2. Politika Oluşturma:
  • Name: Politika için anlamlı bir isim girin.
  • File Types: Analiz edilecek dosya türlerini seçin.
  • File Size: Analiz edilecek dosyaların maksimum boyutunu belirleyin.
  • Action: Şüpheli dosyalar için alınacak aksiyonu seçin (örneğin, Quarantine, Block).
 3. Politikanın Uygulanması:
  • Politikayı kaydedin ve aktif hale getirin.
  • Sandboxing, Sophos’un bulut tabanlı analiz hizmetlerini kullanarak şüpheli dosyaları analiz eder ve sonuçları paylaşır.
2. Synchronized Security
 1. Synchronized Security Ayarları:
  • System > Synchronized Security menüsüne gidin.
  • Sophos endpoint ve firewall cihazları arasında bilgi paylaşımını etkinleştirin.
 2. Heartbeat Konfigürasyonu:
  • Sophos Central’da endpoint cihazlarını ve firewall’u birbirine bağlayarak Heartbeat özelliğini etkinleştirin.
  • Heartbeat, ağınızdaki cihazların sağlık durumunu izler ve güvenlik olaylarına hızlı yanıt verilmesini sağlar.
 3. Politikaların Uygulanması:
  • Synchronized Security politikalarını, endpoint cihazları ve firewall kuralları ile entegre ederek tehditlere karşı koordineli bir koruma sağlayın.
  • Şüpheli aktiviteler tespit edildiğinde, ilgili cihazları izole edin veya trafiği kısıtlayın.

9. Zero Trust Network Access (ZTNA)

Zero Trust Network Access (ZTNA), Sophos’un ağ güvenliğini daha da artırmak için sunduğu modern bir yaklaşımdır. ZTNA, ağ içindeki tüm cihazlara ve kullanıcılara güvenmek yerine, her bağlantıyı doğrular ve sürekli izler.

 1. ZTNA Ayarları:
  • Sophos Central’da ZTNA ayarlarını yapılandırın.
  • System > Zero Trust menüsüne gidin ve gerekli entegrasyonları yapın.
 2. Politika Oluşturma:
  • Access Policies: Kullanıcıların ve cihazların erişim haklarını belirleyin.
  • Device Compliance: Bağlanacak cihazların güvenlik durumunu kontrol edin ve uyumlu olmayan cihazları engelleyin.
 3. Politikaların Uygulanması:
  • ZTNA politikalarını, kullanıcı ve cihaz seviyesinde uygulayarak güvenli erişimi sağlayın.
  • Her bağlantıyı doğrulayarak ve sürekli izleyerek ağınızı daha güvenli hale getirin.

10. Ağ İzleme ve Olay Müdahalesi

Ağ izleme ve olay müdahalesi, güvenlik olaylarının hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve yanıt verilmesi için kritik öneme sahiptir.

 1. Gerçek Zamanlı İzleme:
  • Current Activity menüsünden ağ trafiğini ve bağlantıları gerçek zamanlı olarak izleyin.
  • Şüpheli aktiviteleri ve güvenlik olaylarını hızlı bir şekilde tespit edin.
 2. Loglama ve Raporlama:
  • Logs & Reports > Log Viewer menüsüne gidin ve ağ aktivitelerini izlemek için logları inceleyin.
  • Raporlar oluşturun ve analiz edin (örneğin, güvenlik olayları, trafik istatistikleri).
 3. Olay Müdahalesi:
  • Tespit edilen güvenlik olaylarına hızlı bir şekilde yanıt verin.
  • İlgili kuralları ve politikaları gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yapın.
  • Gerekirse, olayın kaynağını izole edin ve daha fazla zarar görmesini engelleyin.

11. Güvenlik Güncellemeleri ve Yama Yönetimi

Sophos Firewall’un güncel tutulması, en yeni tehditlere karşı korunmak için önemlidir.

 1. Otomatik Güncellemeler:
  • System > Maintenance > Firmware menüsüne gidin.
  • Otomatik güncellemeleri etkinleştirin ve firewall’unuzun en son güvenlik yamaları ile güncel kalmasını sağlayın.
 2. Manuel Güncellemeler:
  • Gerekli olduğunda manuel olarak firmware güncellemeleri yapın.
  • Yama notlarını okuyarak güncellemelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olun.
 3. Güvenlik İyileştirmeleri:
  • Sophos topluluğundan ve güvenlik raporlarından gelen geri bildirimleri takip edin.
  • Güvenlik politikalarınızı ve kurallarınızı düzenli olarak gözden geçirerek güncel tehditlere karşı optimize edin.

Bu makalede, Sophos Firewall‘un ağ katmanı güvenliği konusundaki özelliklerini detaylı olarak inceledik. Bu özellikleri etkin bir şekilde kullanarak ağınızı çeşitli tehditlere karşı koruyabilir ve güvenliğinizi artırabilirsiniz. Her katmanı dikkatlice yapılandırarak ve yöneterek, Sophos Firewall’un sunduğu tüm güvenlik özelliklerinden tam anlamıyla faydalanabilirsiniz. Sophos Firewall’un sunduğu güçlü güvenlik araçları sayesinde, ağınızı korumak ve güvenlik ihlallerini önlemek için etkili bir strateji geliştirebilirsiniz.

Sophos Firewall Arayüz İncelemesi ve Yönetim Eğitimi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu